Koncerty

V tomto mezidobí pro Vás připravujeme nový kalendář.

Vláda s účinností od 14. října 2020 zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé. Aktuální mimořádná opatření platné v České republice naleznete zde.