Podmínky používání webu

1. Úvod

1.1 Tyto podmínky upravují způsoby používání webových stránek PlzeňskéKapely.cz.
1.2 Používáním webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu. Pokud s podmínkami, nebo jakoukoli jejich částí nesouhlasíte, nesmíte web PlzeňskéKapely.cz používat.
1.3 Pokud se budete na webu registrovat, a to už jako fanoušek, klub, nebo zvukař, budete vyzváni k výslovnému souhlasu s těmito podmínkami.
1.4 Musí vám být alespoň 16 let abyste mohli používat PlzeňskéKapely.cz. Používáním našich webových stránek nebo výslovným souhlasem s těmito smluvními podmínkami nám zaručujete, že vám již bylo 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, můžete web používat pouze se souhlasem zákonného zástupce (např. rodičů).
1.5 Web PlzeňskéKapely.cz používá cookies. Používáním webu souhlasíte s užitím cookies. Více o cookies najdete na v souboru Ochrana osobních údajů a soubory cookies.

2. Copyright

2.1 Copyright (c) 2021 Provozovatel Josef Petřík, spolu s našimi poskytovateli licencí vlastní a kontroluje veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví na našich webových stránkách. Práva na materiál a veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví na našich webových stránkách jsou vyhrazeny.

2.2 Váš obsah
Spojením slov „váš obsah“ v tomto dokumentu je myšleno cokoliv, co vložíte na web PlzeňskéKapely.cz prostřednictvím formulářů k tomu určených ve všech částech webu. Konkrétně tedy fotografie, audio, video, ale také textový obsah. Všechen váš obsah musí být váš autorský, nebo musíte vlastnít licenci k jeho užití a nesmí porušovat práva třetích stran. Provozovatel PlzeňskéKapely.cz si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího varování smazat jakýkoli váš obsah.

3. Licence k užívání webových stránek PlzeňskéKapely.cz

3.1 Můžete:
(a) prohlížet stránky našeho webu prostřednictvím webových prohlížečů;
(b) sdílet obsah našeho webu na sociálních sítích s uvedením tzv. kreditu (zpětného odkazu na PlzeňskéKapely.cz);
(c) registrací vytvořit vlastní uživatelský účet, pro užívání funkcí povolených pouze uživatelům s vlastním účtem na našem webu;
s výhradou ostatních ustanovení těchto podmínek.

3.2 S výjimkou případů výslovně povolených v části 3.1 nebo jiných ustanovení těchto podmínek nesmíte z našeho webu stahovat žádné materiály ani je ukládat do počítače ani na jiná paměťová média.
3.3 Webové stránky můžete používat pouze k vašim osobním a obchodním účelům.
3.4 S výjimkou výslovně povolených, nesmíte na našem webu upravovat jakýkoli obsah webu, s výjimkou vašeho obsahu (dle části 2.2)

3.5 Pokud nevlastníte, nebo neovládáte práva k užití materiálu na našem webu, nesmíte:
(a) publikovat materiál z našich webových stránek (včetně replikace na jiné webové stránce);
(b) prodávat, pronajmout nebo sublicencovat materiály z našich webových stránek;
(c) zobrazovat na našich stránkách veřejně přístupný materiál;
(d) využívat materiál z našich webových stránek pro komerční účely; nebo
(e) redistribuovat materiál z našich webových stránek.
3.6 Vyhrazujeme si právo omezit přístup do některých částí našeho webu, nebo i celého webu v případě, že to bude nezbytné. Toto omezení nesmíte obcházet, ani se jej pokoušet obcházet.

4. Přijatelné použití webu PlzeňskéKapely.cz

4.1 Nesmíte:
(a) používat webové stránky jakýmkoli způsobem nebo podniknout jakékoli kroky, které způsobují nebo mohou způsobit poškození webových stránek nebo poškození výkonu, dostupnosti nebo přístupnosti webových stránek;
(b) využívat naše webové stránky jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, podvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností;
(c) využívat naše webové stránky pro kopírování, ukládání, hostování, přenos, odesílání, používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který sestává z (nebo je spojen s) jakýmkoli malwarem, spywarem, počítačovým virem, trojským koněm, červem, loggerem, rootkitem nebo jiným škodlivým počítačovým softwarem;
(d) provádět jakoukoli systematickou nebo automatizovanou činnost shromažďování údajů na našich webových stránkách nebo ve vztahu k našim webovým stránkám bez výslovného písemného souhlasu;
(e) přistupovat nebo jinak interagovat s našimi webovými stránkami pomocí jakéhokoli robota, mostu, nebo jiných automatizovaných prostředků, s výjimkou indexování vyhledávačů;
(f) porušovat pokyny uvedené v souboru robots.txt na našem webu;
(g) využívat údaje shromážděné z našich webových stránek pro jakoukoliv přímou marketingovou činnost (mimo jiné email marketing, SMS marketing, telemarketing a direct mailing).

4.2 Musíte se ujistit, aby veškeré informace, které nám poskytnete prostřednictvím našeho webu nebo ve vztahu k našim webovým stránkám, byly pravdivé, přesné, aktuální, úplné a nezavádějící.

5. Váš obsah: licence

5.1 V těchto podmínkách se pojmem “váš obsah” rozumí veškeré dílo a materiály (včetně, bez omezení, textu, grafiky, obrázků, zvukových materiálů, video materiálu, audiovizuálních materiálů, skriptů, softwaru a souborů) které vkládáte, ukládáte nebo publikujete na PlzeňskéKapely.cz.
5.2 Všechen váš obsah musí být váš autorský, nebo musíte vlastnít licenci, nebo mít povolení vlastníků licencí, k jeho užití a nesmí porušovat práva třetích stran. Provozovatel PlzeňskéKapely.cz si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího varování smazat jakýkoli váš obsah.
5.3 Udělujete nám celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci na reprodukci, ukládání a publikování obsahu v souvislosti s touto stránkou a jakoukoli nástupní webovou stránkou, a to hlavně při marketingových činnostech ve prospěch PlzeňskéKapely.cz
5.4 Váš obsah můžete upravovat v rozsahu, který je povolen pomocí funkcí úprav, které jsou k dispozici na našich webových stránkách.

6. Váš obsah: pravidla

6.1 Prohlašujete, že váš obsah bude v souladu s těmito podmínkami.
6.2 Váš obsah nesmí být nezákonný ani protiprávní, nesmí porušovat zákonná práva žádné osoby a nesmí způsobovat žalovatelné okolnosti proti jakékoli osobě.

6.3 Váš obsah a používání vašeho obsahu na PlzeňskéKapely.cz v souladu s těmito podmínkami nesmí:
(a) být urážlivý nebo zlomyslně nepravdivý;
(b) být obscénní nebo neslušný;
(c) porušovat žádná autorská práva, morální právo, ochranné známky, nebo jiné právo duševního vlastnictví;
(d) porušovat právo na soukromí nebo právo o ochraně údajů podle právních předpisů;
(e) představovat nedbalé rady a prohlášení
(f) představovat podněcování ke spáchání trestného činu, pokyny pro spáchání trestného činu nebo podporu trestné činnosti;
(g) porušovat rasovou nebo náboženskou nenávistnou nebo diskriminační legislativu;
(h) porušovat právní předpisy o úředních tajemstvích;
(i) porušovat jakýkoli smluvní závazek vůči kterékoli osobě;
(j) zobrazovat násilí explicitně, graficky nebo nahodile;
(k) být pornografický, nebo sexuálně explicitní;
(l) být nepravdivý, nebo zavádějící;
(m) obsahovat pokyny, rady nebo jiné informace, které by mohli v případě provedení vyvolat nemoc, úraz nebo smrt nebo jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu;
(n) být spam, nebo spamotvorný;
(o) být hoax;
(p) být urážlivý, podvodný, vyhrožující, zneužívající, obtěžující, protispolečenský, nenávistný, nebo diskriminační;
(q) nikomu způsobit způsobit obtěžování, nepohodlí nebo zbytečnou úzkost;

7. Omezení garance a záruky

7.1  Nezaručujeme:
(a) úplnost, nebo přesnost informací zveřejněných informací na webu PlzeňskéKapely.cz, zejména samotnými uživateli;
(b) aktuálnost jakéhokoli obsahu webu
(c) že jakýkoliv obsah, služba i web samotný zůstane stále dostupný

7.2  Vyhrazujeme si právo přerušit nebo změnit některé nebo všechny naše webové služby a přestat zveřejňovat naše webové stránky kdykoli podle vlastního uvážení bez oznámení nebo vysvětlení a bez nároku na jakoukoli náhradu nebo jinou platbu po ukončení či změně webových služeb.
7.3  V rozsahu povoleném platnými právními předpisy as výhradou oddílu 7.4 vyloučíme veškerá prohlášení a záruky týkající se předmětu těchto podmínek, našich webových stránek a používání našich webových stránek.

8. Omezení a vyloučení odpovědnosti

8.1  Nic v těchto podmínkách nebude:
(a) omezovat nebo vylučovat jakoukoli odpovědnost za smrt nebo zranění způsobená nedbalostí;
(b) omezovat nebo vylučovat jakoukoli odpovědnost za podvod nebo podvodné chování;
(c) omezovat jakékoli závazky jakýmkoli způsobem, který není povolen podle platných právních předpisů;
(d) vylučovat jakékoli závazky, které nemohou být vyloučeny podle platných právních předpisů.

8.2  V rozsahu, v němž jsou naše webové stránky a informace a služby na našich webových stránkách poskytovány zdarma, nebudeme odpovídat za jakékoli ztráty nebo škody jakékoliv povahy.
8.3  Nebudeme zodpovědní za ztráty vyplývající z jakékoli události nebo událostí, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu.
8.4  Nebudeme vám zodpovědní za případné ztráty v podnikání, včetně (bez omezení) ztráty nebo poškození zisků, příjmů, výnosů, užívání, výroby, očekávaných úspor, obchodů, smluv, obchodních příležitostí nebo dobré vůle.
8.5  Nezodpovíme vám za ztrátu nebo poškození dat, databází nebo softwaru.
8.6  Nezodpovíme vám za žádné zvláštní, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody.
8.7  Jste si vědom toho, že je v našem zájmu omezení osobní odpovědnosti naší i našich spolupracovníků a s ohledem na tento zájem potvrzujete naší omezenou odpovědnost a souhlasíte s tím, že osobně proti nám nepodáte žádný nárok na ztráty, které jste utrpěli v souvislosti s webovou stránkou nebo těmito podmínkami.

9. Porušení těchto podmínek

9.1  Aniž by byla dotčena naše další práva podle těchto podmínek, pokud tyto podmínky nějakým způsobem porušujete, nebo pokud se domníváme, že jste tyto smluvní podmínky porušili jakýmkoli způsobem, můžeme:
(a) vám zaslat jedno nebo více formálních varování;
(b) vám dočasně pozastavit přístup na naše webové stránky;
(c) trvale zakázat přístup na naše webové stránky;
(d) vám zablokovat počítače pomocí vaší IP adresy od přístupu na naše webové stránky;
(e) kontaktovat některého nebo všechny poskytovatele internetových služeb a požádáme, aby zablokovali váš přístup na naši webovou stránku;
(f) zahájit proti vám soudní řízení
(g) pozastavit, nebo úplně zablokovat, či vymazat váš účet.

9.2  Pokud pozastavíme nebo zakážeme nebo zablokujeme přístup na naši webovou stránku nebo na část našich webových stránek, nesmíte podniknout žádné kroky k obcházení takového pozastavení nebo zákazu či blokování (včetně mimo jiné vytvoření a / nebo použití jiného účtu).

10. Úpravy podmínek

10.1  Tyto podmínky můžeme čas od času revidovat.
10.2  Doporučujeme vám čas od času kontrolovat změny v těchto podmínkách. Pokud nebudete souhlasit s revidovanými podminkami, musíte přestat web používat.
10.3  Registrovaným uživatelům budeme automaticky zasílat oznámení o případných změnách v podmínkách. Pokud nebudou souhlasit s revidovanými podmínkami, musí zrušit svůj účet a webové stránky přestat používat. Případně nám dát nesouhlas najevo a můžeme zrušení účtu provést za vás.

11. Oddělitelnost

11.1  Pokud je některé z ustanovení těchto podmínek určeno jakýmkoli soudem nebo jiným příslušným orgánem za nezákonný a / nebo nevymahatelný, ostatní ustanovení budou i nadále v platnosti.
11.2  Pokud by jakékoliv protiprávní a / nebo nevymahatelné ustanovení těchto podmínek bylo zákonné nebo vymahatelné, pokud by byla daná část zrušena, bude tato část považována za vypuštěnou a zbývající část ustanovení budou i nadále platná.

12. Práva třetích stran

12.1  Smlouva v souladu s těmito podmínkami je v našem a ve vašem prospěchu a není určena k tomu, aby byla prospěšná nebo vymáhatelná jakoukoli třetí stranou.
12.2  Uplatnění práv účastníků na základě smlouvy podle těchto podmínek nepodléhá souhlasu žádné třetí strany.

13. Shrnutí podmínek

13.1  S výhradou oddílu 11.1 tyto smluvní podmínky spolu s našimi zásadami ochrany soukromí a cookies představují celou dohodu mezi vámi a námi v souvislosti s používáním našich webových stránek a nahrazují všechny předchozí dohody mezi vámi a námi ve vztahu k vašemu použití našich webových stránek.

14. Naše detaily

14.1  Vlastníkem a provozovatelem webu PlzeňskéKapely.cz.cz je Josef Petřík, Polní 955, 337 01 Rokycany - jako fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku pod IČ 87448157. Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona Městský úřad Rokycan.y Nejsme plátcem DPH.

14.2  Můžete nás kontaktovat písemně na výše uvedené adrese, nebo elektronicky na adrese info@plzenskekapely.cz

© 2014-2021 panJosef.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram